سفارش تبلیغ
صبا ویژن

پژوهشکده ی قرآن و حدیث

فراخوان مقاله

بسم الله الرحمن الرحیم

پژوهشگر ارجمند

سلام علیکم

احتراما به استحضار می رساند دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم در راستای رسالت و اهداف خود اقدام به انتشار سه مجله با عناوین «پژوهشنامه تفسیر قرآن کریم»، «قرآن کریم و مطالعات عرفانی» و «مطالعات زبان شناختی در قرآن کریم» با امتیاز علمی پژوهشی نموده است که هر سه مجله از لحاظ ساختاری مورد تایید وزارت علوم تحقیقات و فناوری قرار گرفته و جهت تایید محتوایی ارسال گردیده است که امید است به زودی پس از تایید با این امتیاز به چاپ برسد.

لذا اساتید و پژوهشگران محترم حوزه علوم و معارف قرآن کریم می توانند مقالات خود را جهت انتشار در این مجلات از طریق ایمیل rcu@quran.ac.ir ارسال نمایند.

شایان ذکر است پس از اخذ امتیاز، حتی تا سه شماره قبل از اخذ امتیاز نیز به دارای امتیاز علمی ـ پژوهشی خواهند بود.

جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانید با شماره تماس 32900597-025 تماس حاصل نمایید. 

شیوه‌نامه نگارش

1. ساختار مقاله به شکل زیر است: عنوان مقاله، چکیدة مقاله، واژگان کلیدی، مقدمه، مطالب اصلی مقاله، نتیجه‌گیری، پی‌نوشت (در صورت وجود یادداشت توضیحی)، فهرست منابع.

2. ارجاع منابع و مآخذ در متن مقاله و در پایان نقل قول یا موضوع استفاده شده، داخل پرانتز و به شکل زیر آورده شود:

1-2. منابع فارسی: (نام خانوادگی مولف، سال نشر، شمارة جلد، صفحه)؛ مثال: (حسینی، 1376، ج2، ص83). 

2-2. منابع لاتین: (صفحه، جلد، سال نشر، نام خانوادگی مؤلّف)؛ مثال: (Plantinga,1998, p.71).

3. تمام توضیحات اضافی و همچنین، معادل انگلیسی اسامی خاص یا اصطلاحات با عنوان «یادداشتها»، در انتهای متن مقاله آورده شود (ارجاع و اسناد در یادداشت‌ها مثل متن مقاله، روش درون‌متنی (بند1) خواهد بود).

4. در پایان مقاله، فهرست الفبایی منابع فارسیو لاتین (کتابنامه) به‌طور جداگانه به‌صورت زیر ارائه شود:

کتاب: نامخانوادگی و نام نویسنده (تاریخ چاپ)، نام کتاب، نام مترجم، محلّ انتشار: نام ناشر، شمار? چاپ، جلد.

   مثال:هارت‌ناک، یوستوس (1351)، ویتگنشتاین، ترجمة منوچهر بزرگمهر، تهران: انتشارات خوارزمی.

Nozick, Robert (1981), Philosophical Explanations, Oxford: Oxford University Press.

مقاله: نام‌خانوادگی و نام نویسنده (سال انتشار)، «عنوانمقاله»، نام نشریه، شمار? نشریه.

   مثال: موحّد، ضیاء (1376)، «تمایزات مبنایی منطق قدیم و جدید»، فصل‌نامة مفید، ش10.

Shapiro, Stewart (2002), "Incompleteness and Inconsistency", Mind, vol. 111.

 

نکات مهم:

-         مقالات بایستی در محیط نرم‌افزار2003  Word و یا Word 2007 نگاشته شده باشند.

-         حجم مقالات، از 25 صفحة حروفچینی‌شده (صفحة 300 کلمه‌ای) تجاوز نکند.

-         مقاله ارسالی در هیچ نشریه و همایش چاپ یا ارائه نشده باشد.

-         مقالات ارسالی در فضای اینترنت منتشر نشده باشند.

-         نشانی کامل نویسندگان شامل شماره تماس، نشانی پستی و پست الکترونیک، حتماً در زیرنویس صفحه اول نوشته شود.