سفارش تبلیغ
صبا ویژن

پژوهشکده ی قرآن و حدیث

فراخوان مجله «قرآن و علوم بشری»

بسم الله الرحمن الرحیم

پژوهشگر ارجمند

سلام علیکم

با عنایتو توفیقات الهی دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه مازندران در راستای اعتلا و ارتقای معارف و علوم قرآنی فصلنامه علمی-تخصصی با رویکرد علمی – پژوهشی تحت عنوان قرآن و علوم بشری را منتشر کرده است. لذا از کلیه اساتید و پژوهشگران محترم در رشته های مختلف علمی دعوت می­نماید مقالات پژوهشی خود در حوزه معارف قرآنی و رابطه علوم مختلف با قرآن ، جهت بررسی و انتشار مقاله به دفتر فصلنامه ارسال نمایند.آدرس سامانه نشریات علمی و پژوهشی دانشگاه مازندرانjournals.umz.ac.ir     فراخوان به پیوست تقدیم می گردد.

با تشکر-مدیر اجرایی فصلنامه قران و علوم بشری