سفارش تبلیغ
صبا ویژن

پژوهشکده ی قرآن و حدیث

فرزند کمتر، یا بیشتر، کدام بهتر

با سلام خدمت دوستان
به نظر شما زندگی با فرزند کمتر بهتر است یا با فرزند بیشتر؟
نظر اسلام در این باره را می دانید؟
به نظر شما مهم ترین دلایل خانواده ها در مقابله با فرزند بیشتر کدامند؟
شما به عنوان یک پدر چه دلیلی برای مقابله با فرزند بیشتر دارید؟
منتظر پاسخ