سفارش تبلیغ
صبا ویژن

پژوهشکده ی قرآن و حدیث

بازخوانی نظر علامه طباطبایی در مورد داستان حضرت آدم علیه السلام

نقش تعیین کننده ی داستان های قرآنی در تربیت فردی و اجتماعی انسان انکارناپذیر است. یکی از داستان­هایی که قرآن کریم در چند سوره از آن یاد کرده و برخی از جزییات و کلیات آن را بیان داشته است داستان حضرت آدم علیه السلام می باشد. به طور کلی در مورد داستان های قرآنی نظرات مختلفی از قبیل حقیقی و واقعی بودن، تمثیلی و یا تخیلی بودن، و... وجود دارد. مرحوم علامه طباطبایی در تفسیر شریف المیزان با بررسی این داستان و بیان نکات آن، گاهی از تمثیل یا مَثل بودن این داستان یاد کرده است که ممکن است در نظر اول به نظر آید ایشان این داستان را تمثیلی دانسته اند. در این نوشتار پس از بررسی و تحلیل گفتار مرحوم علامه در ذیل آیات به بازخوانی نظر علامه طباطبایی در مورد این داستان خواهیم پرداخت.

کلیدواژه: داستان، تمثیل، حقیقی، آدم علیه السلام، المیزان

دوستان عزیز، در مورد این متن که چک نویس اولیه ی یک مقاله است، نظرات سازنده ی خود را مبذول دارید.